Guru

PROFIL GURU SMAN PLUS PROVINSI RIAU

 
 
KHOLIDIN, S.Pd., M.Pd WAKIL BIDANG KURIKULUM
EDI SUTONO, M.Pd WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN

 

BINARTININGSIH, M.Pd WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)